Tổ chức lao động, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh Do vi rút corona (nCoV) gây ra.

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Phòng giáo dục Đào tạo Tân Hồng về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Tân Hồng,

Trường TH Giồng Găng xây dựng Kế hoạch tổ chức vệ sinh phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, vào lúc 8 giờ 00 ngày 08 tháng 02 năm 2020:

– Tổ chức lao động vệ sinh phòng học, bàn ghế, dụng cụ giảng dạy và học tập, máy vi tính, giá về tranh….của tất cả các phòng.

– Nhà trường triển khai công tác tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi chủng mới của vi rút corona đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Phối hợp với cha mẹ học sinh, giáo viên thực hiện công tác tổng vệ sinh trường lớp bằng dung dịch để khử trùng tại đơn vị.

– Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona để kịp thời chỉ đạo giáo viên, nhân viên việc phòng chống tại  trường.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lao động:

08b754236cf894a6cde9 9757fead6a769228cb67

Thầy Nguyễn Khắc Đảm – Hiệu trưởng và thầy Lâm Thành Trí – Phó hiệu trưởng đang cùng giáo viên lao động phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

ccdf3e11aaca52940bdb 086cb7f98f22777c2e33

Tất cả Cán bộ, giáo viên,  nhân viên trường TH Giồng Găng cùng tham gia lao động  phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

5508419d79468118d857492adebde6661e384777

Phòng học cũng được tất cả Cán bộ, giáo viên,  nhân viên vệ sinh bằng dung dịch tẩy rửa để phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

Tác giả: Dương Thị Kim Cương.

Nguồn: TH Giồng Găng.