ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022 CỦA TRƯỜNG TH GIỒNG GĂNG

Vào lúc 13 giờ ngày 25/02/2020 Trường TH Giồng Găng đã tổ chức Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Cùng với sự có mặt của tất cả Đảng viên của trường.

Đầu tiên của phần tổ chức Đại Hội là đồng chí Lâm Thành Trí – PBTCB thông qua chương trình Đại Hội. Sau đó là đồng chí Thuận – CUV báo cáo tình hình Đảng viên tham dự, tiếp theo của chương trình Đại Hội là đồng chí Nguyễn Khắc Đảm – Bí thư chi bộ báo Nghị quyết và phương hướng của Đại Hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

3ad52382e43a1c64452b_26239f00337bbcfe596aa

Đồng chí Lâm Thành Trí – PBTCB và đồng chí Nguyễn Khắc Đảm – BTCB đang báo cáo về các hoạt động của nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng của nhiệm kỳ 2020 – 2022.

b04cd2df366cce32977df290781f9cac64f23dbd

Đoàn chủ tịch trong buổi Đại hội bỏ phiếu bầu chi ủy, phó bí thư, bí thư cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022.

7fb41d431ff8e7a6bee961abd960dbdb23857aca

Tất cả Đảng viên trong buổi Đại hội bỏ phiếu bầu chi ủy, phó bí thư, bí thư cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022.

34931854d9ec21b278fdf3d5620ea3b65be802a7

Chi ủy của nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 ra mắt và hứa hẹn.

1e5f05b12101d95f801096652a2cce9f36c16f8e

Hình ảnh tất cả Đảng viên của chi bộ trường TH Giồng Găng trong buổi Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

   Trong buổi Đại hội thì Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý  kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, ý kiến của Đảng viên và Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến. Sau đó Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của chi bộ, cuối cùng là buổi Đại hội chi bộ đã thành công tốt đẹp.

Tác giả: Dương Thị Kim Cương.

Nguồn : TH Giồng Găng.