ĐOÀN KẾT NỘI BỘ MANG LẠI NHIỀU THẮNG LỢI, THÀNH TÍCH ĐÁNG KỂ CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG

Tư tưởng của Bác về đại đoàn kết toàn dân tộc được hình thành trên cơ sở tư tưởng-lý luận và thực tiễn hết sức phong phú. Trước hết đó là tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của cả dân tộc, tạo thành một truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Tinh thần ấy đã tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi thiên tai địch họa, làm cho đất nước được trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững. Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống đoàn kết, trong mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất,…chúng ta đều phải chung sức, chung lòng cùng thực hiện mục tiêu chung thì mới đạt thắng lợi hoàn toàn. Trong cuộc sống hiện nay, chiến thắng và sự thành công sẽ luôn đến với một tập thể biết lấy sự đoàn kết làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Trong nhiều năm học qua, Trường TH Giồng Găng đã đạt rất nhiều thành tích đáng kể trong các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; không ngừng nâng chất lượng giáo dục và phát triển năng lực học sinh; là đơn vị có nhiều mô hình được báo cáo điển hình cấp huyện như mô hình “Vườn rau em chăm”, cấp tỉnh có mô hình “Nhặt của rơi, trả lại người bị mất”. Năm học 2018-2019, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối tiểu học, trường được tặng cờ thi đua cấp tỉnh. Trong năm học 2019 – 2020 này, tại thời điểm học kỳ I, Trường đã thực hiện tốt công tác XHHGD với 94.861.000 đồng, tham gia BHYT  học sinh đạt tỉ lệ100%. Các thành tích đạt được trong các hội thi gồm:

* Ngày hội giao lưu cấp Tiểu học huyện Tân Hồng: 01 Giải I nội dung tuyên truyền viên nhí; 01 giải II nội dung vẽ tranh; 01 giải III trò chơi; 01 giải cá nhân với thành tích xuất sắc «Giao lưu tuyên truyền viên nhí»

* Hội thi bơi lặn và cứu đuối cấp huyện

– Học sinh: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3

– Giáo viên: 1 giải nhì

* Hội thi Hùng biện Tiếng Anh đạt giải II

* Hội thi cờ vua cấp huyện: 1 giải khuyến khích

* Ngày hội giao lưu cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp: 01 Giải I nội dung tuyên truyền viên nhí; 01 giải I nội dung vẽ tranh; 01 giải III trò chơi; 01 giải III Hoạt động trải nghiệm; 01 giải nhất cá nhân nội dung tuyên truyền viên nhí.

1

Những thành quả kể trên có được là nhờ vào đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã và đang không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt luôn giữ gìn và xây dựng mối đoàn kết nội bộ gắn kết, mật thiết. Mọi thành viên của trường luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn phấn đấu là vì một mục đích chân chính; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hành động vì một mục đích chung, dìu dắt nhau cùng tiến bộ; luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê. Dám nhận ra những thiếu sót của bản thân, của đồng chí đồng nghiệp và thẳng thắn góp ý xây dựng. BGH Nhà trường luôn gần gũi, cảm thông, góp ý chân thành, cởi mở, không áp đặt trên-dưới; biết nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của từng CB-GV-NV trong trường; phát huy tinh thần dân chủ trong trường học, tạo sự công bằng đối với mỗi cá nhân trong tập thể và sự minh bạch về tài chính; Khi phân công công việc hay giải quyết những thắc mắc không gây ức chế đối với giáo viên làm mọi người nhiệt tình và yêu mến công việc hơn.

2

Như vậy, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong trường học là vấn đề có tính mấu chốt tạo nên sức mạnh của tập thể góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giáo dục nước nhà nói chung và địa phương nói riêng. Bởi có đoàn kết mới có thành công, như lời Bác đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

 

Nguồn: TH Giồng Găng

Tác giả: Lê Thị Thanh Thương