HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHƯƠNG TIỆN HỌC TRỰC TUYẾN

Thực hiện theo văn bản số 1158/UBND-HC ngày 24/9/2021 của UBND huyện Tân Hồng về việc hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em; văn bản số 1353/SGDĐT-KHTC ngày 29/9/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện kinh phí vận động hỗ trợ phương tiện học trực tuyến cho học sinh khó khăn; văn bản số 1210/PGDĐT ngày 30/9/2021 của Phòng GDĐT Tân Hồng về việc triển khai thực hiện kinh phí vận động hỗ trợ phương tiện học trực tuyến cho học sinh khó khăn.

z2828524736610_ca08791f0ff13950fe366f23f47332f0

Trường Tiểu học Giồng Găng xây dựng kế hoạch vận động CB, GV, NV trường đóng góp được với số tiền là 8.69.000đ mua thiết bị tặng cho 3 em học sinh để học trực tuyến, mỗi em 1 điện thoại di động gồm các em Trần Thị Mai Ly – lớp 5A3; Nguyễn Thị Nhã Khanh – lớp 5A4; Trang Sĩ Quý – lớp 5A4.

z2828524826851_678902cbf26c4920ac29ad0b0f54708f z2828525004309_b06e108376b491f398597d6d2badf2eb

Bà Bùi Thị Thao – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giồng Găng đến nhà trao điện thoại cho các em học sinh

Nguồn: TH Giồng Găng