MÔ HÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM CỦA LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 

 

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021;

Liên Đội Trường TH Giồng Găng báo cáo mô hình hoạt động trải nghiệm cụ thể sau:

Hình ảnh minh chứng cho các hoạt động trải nghiệm:

  • Làm đất trồng rau, hoa :12
  • Thể dục thể thao :
  • 3 4
  • Bơi lặn, cờ vua :
  • 5 6
  • Võ Thuật :7
  • Trò chơi dân gian :8
  • Sinh hoạt ngoại khóa :9 10 11
  • Vẽ tranh :12
  • Thư viện thân thiện:13 14

Nguồn: TH Giồng Găng.

Tác giả: Lâm Thành Trí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– HĐĐ huyện (B/c);

– Phòng Giáo dục&Đào tạo (b/c)

– BGH các trường (b/c);

– Lưu: LĐ.

TM. LIÊN ĐỘI

Phụ trách công tác Đội

 

 

(đã ký)

 

 

Lâm Thành Trí