NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN Năm học 2020 – 2021

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021;

Liên Đội Trường TH Giồng Găng báo cáo hoạt động Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn như sau:

Hình ảnh minh chứng cho các hoạt động:

1

Phần nghi thức

2

Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Bí thư chi Đoàn Trường ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 

3

Các em học sinh tham gia Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn.

4

Ông Lâm Thành Trí – PHT phát biểu ý kiến chỉ đạo của nhà trường.

Nguồn: TH Giồng Găng.

Tác giả: Lâm Thành Trí.