Tổ chức “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”

Thực hiện theo hướng dẫn số 380/KH-PGDĐT, ngày 05 tháng  04 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng. Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm tại huyện Tân Hồng.

Nay Trường TH Giồng Găng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII” cụ thể như sau:

– Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

– Thời gian: Từ ngày 16/04/2021 đến ngày 21/04/2021.

– Lễ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/04/2021

– Địa điểm: Tại điểm chính Trường Tiểu học Giồng Găng.

– Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

* Nội dung hoạt động:

– Tổ chức “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”, nội dung phù hợp theo tình hình của đơn vị và tuân thủ qui định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như:

– Tổ chức vẽ tranh theo sách.

– Tổ chức lễ khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức xã hội.

– Triển khai các hoạt động “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII” nhằm lan tỏa thông điệp đưa chủ đề vào cuộc sống.

– Xây dựng và giới thiệu thư viện như: thư viện xanh, góc thư viện trong mỗi phòng học, tủ sách dùng chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người được đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc.

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.

* Hình ảnh minh họa cho các hoạt động: 

z2442524098217_904daf52d8c381e1db9d2fe89a9232ac

Bàn trưng bày sách trong ngày tổ chức hoạt động “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”

z2442524090338_5604eba8764d54864a0118f03555fa2b z2442524074956_c269c6149b7afd2a3d21782eacbcb130

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng tham gia ngày hội “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”

z2442524065996_c9e436d9b8bb77c44bfd4c293e688b97 z2442524076641_41d1a3bbe309b10e50133a49bcee830d

Học sinh tham gia đọc sách trong ngày hội “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”

z2442524081569_6e8c2caadd7be632814bc5a63c7518a9 z2442524084779_089ddc9bbb43d37572843aa709f273b2 z2442524053676_2388e703ac7d55ef6b74fdb0e7e8f8fb z2442524054797_cd4b9219c38de5d078854174dab427e9

Học sinh và giáo viên tham gia vẽ tranh trong ngày hội “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”

z2442524055593_e44789cb539efd91de2327883920813e

Giáo viên tham gia đọc sách trong ngày hội “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”

Nguồn: TH Giồng Găng

Tác giả: Đào Thị Mỹ Diệu