Tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa năm học 2019-2020

Vào lúc 7 giờ, ngày 04/11/2019 Tại trường TH Giồng Găng đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa cho năm học 2019-2020.

Buổi tuyên truyền gồm có toàn bộ CB – GV – NV và hơn 400 học sinh của trường cùng tham dự.

e1dd9382d57c33226a6d8700d04796b970e729a8

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền.

Nội dung của buổi tuyên truyền gồm có như sau:

– Tổ chức tuyên truyền.

– Cho học sinh xem video clip.

– Hướng dẫn phân loại rác.

– Học sinh ký cam kết.

– Thực hành thu gom rác.

Các hình ảnh hoạt động trong buổi tuyên truyền:

9725166a5094b6caef85d245f30eb5f053ae0ae1

Thầy Huỳnh Văn Quang – TPT đội và Thầy Nguyễn Khắc Đảm – Hiệu trưởng đang phát biểu trong buổi tuyên truyền.

62ed5bb41d4afb14a25b8f14e854aeaa48f411bb

Thầy Nguyễn Khắc Đảm – Hiệu trưởng nhà trường đang ký cam kết với em Nguyễn Thị Thùy Dương về việc phòng chống rác thải nhựa trong trường học.

c730e193a66d4033197cf17288cecf30296e7021

Thầy Lâm Thành Trí – Phó hiệu trưởng đang hướng dẫn các em học sinh phân loại rác thải tái chế và không tái chế.

Tác giả: Dương Thị Kim Cương.

Nguồn: TH Giồng Găng.