Liên đội hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 02 /01/2024 nhà trường phối hợp với Đội TN phát quà cho đội viên nhi đồng liên đội có hoàn cảnh khó khăn trong học tập nhìn chung các em rất vui mừng và hứa cố gắng học tập hơn nữa.