HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHƯƠNG TIỆN HỌC TRỰC TUYẾN

Công văn Số: 1331/SGDĐT-GDMNTH ngày 24 tháng 9 năm 2021 về việc gợi ý dạy học theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021 – 2022 ứng phó với dịch COVID-19

Thông báo danh mục sách giáo khoa năm học 2021-2022

Tổ chức “ Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần VIII”

NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN Năm học 2020 – 2021

MÔ HÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM CỦA LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 – 2021

grass 1234

grass copy