Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025

Danh mục SGK lớp 1,2,3,4,5 thực hiện cho năm học 2024-2025 tại trường Tiểu học Giồng Găng

Liên đội triển khai phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội”

Liên đội hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đội thực hiện mô hình “Liên đội sáng tạo vì cuộc sống xanh”

SINH HOẠT ĐỘI SỐ

grass 1234

grass copy