TỔ KHỐI 4 TỔ CHỨC THAO GIẢNG VÀ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11

Tiếp cán bộ Room to Read đến làm việc tại các trường TH Giồng Găng

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023

Họp mặt ngày phụ nữ Việt Nam – Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học 2022-2023

Hội nghị kiểm điểm, đánh gia, xếp loại chất lượng đảng viên và chi bộ năm 2022

grass 1234

grass copy