Giới thiệu đội viên xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ năm học 2022-2023 của Liên đội Trường Tiểu học Giồng Găng

Căn cứ vào Chương trình thi đua của Hội đồng đội huyện Tân Hồng và Chương trình thi đua của Liên đội trường Tiểu học Giồng Găng;

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Ban phụ trách đội tổ chức bình chọn ở các chi đội, đã giới thiệu ra 7 đội viên xuất sắc và  Cháu ngoan Bác Hồ 280 đội viên.

bình chon cháu ngoan bác hồ

Nguồn: Liên đội Trường Tiểu học Giồng Găng

Tác giả: Phạm Văn Tráng